EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Verslag 4e Gebruikersgroep 10 november 2017

Na het succesvol afronden van fase 1 en 2 startte het D-SCOPE project in januari 2017 met fase 3. In deze fase werd het D-SCOPE model longitudinaal getoetst in 3 testgemeenten (Knokke-Heist, Gent en Tienen) met als doel kwetsbare ouderen die onder de radar zitten tijdig te kunnen detecteren (via de risicoprofielen) en indien nodig toe te leiden naar gepaste zorg en ondersteuning. Dankzij een vroegtijdige detectie, en indien nodig een interventie, kunnen ouderen sneller en effectiever geholpen worden en zo langer op kwaliteitsvolle manier in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Binnen fase 3 werden 872 ouderen in Tienen, Gent en Knokke-Heist via steekproeftrekking uit het bevolkingsregister geselecteerd en bevraagd. Dit alles is mede mogelijk dankzij de hulp van vrijwilligers en beroepskrachten. De eerste resultaten van de eerste ronde waren sinds half oktober beschikbaar en werden voorgesteld op de vierde gebruikersgroep van D-SCOPE. Bent u benieuwd naar dit alles, dan kan u via onderstaande linken de Powerpoint presentaties downloaden:

  • Algemene informatie van het D-SCOPE project en uitleg over onderzoeksfase 3 (klik hier);
  • Resultaten uit de derde fase van het onderzoek (klik hier);

PB100162_ronde tafel

 

Binnen D-SCOPE vertrekken we vanuit een multidimensionele benaderingvan kwetsbaarheid. Op de gebruikersgroep werd daarom ook stilgestaan door onderzoekers Ellen De Roeck en Prof. Sebastiaan Engelborghs bij cognitieve kwetsbaarheid en de implicaties hiervan voor de praktijk (klik hier).

PB100077_publiek  PB100075_Ellen_Sebas

Tijdens deze bijeenkomst werd gepeild naar de reactie van onze maatschappelijke partners. Om hun stem te laten horen, werden twee rondetafelgesprekken georganiseerd die elk vanuit een specifieke invalshoek onderzoek en praktijk met elkaar trachtten af te stemmen. Van beide workshops kan u via deze link een beknopte samenvatting met de belangrijkste besluiten nalezen.

Binnen D-SCOPE vertrekken we

  • Reflectie over resultaten onderzoeksfase 3 (lees hier): Tijdens dit rondetafelgesprek zoomen we dieper in op de resultaten en methodiek (e.g. functie van de dispatcher, het concept van preventieve huisbezoeken, het werken met huisbezoekvrijwilligers en het betrekken van niet-evidente sleutelfiguren).
  • Reflectie over vervolgonderzoek (lees hier): In december 2018 loopt het D-SCOPE project ten einde. Daarom werd de voorbije maanden door de verschillende onderzoeksinstellingen nagedacht over een vervolgtraject. Hierbij is de stem van de praktijk en beleid natuurlijk onmisbaar, daarom focust dit gesprek op noden, prioriteiten en valkuilen voor toekomstig onderzoek.

PB100062_studenten_VUB

PB100189_ronde tafel

2018 is het afsluitend jaar voor D-SCOPE. Een slotevent zal georganiseerd worden in het najaar van 2018. Meer info hierover volgt! Wie graag nog een aantal bedenkingen of suggesties wil meegeven, aarzel zeker niet om contact op te nemen. Het D-SCOPE team wil hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking in 2017 en we kijken alvast uit naar een verderzetting hiervan in de toekomst!

PB100165_ronde tafel