EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Verslag 2e gebruikersgroep 11 december 2015

Het D-SCOPE team heeft haar eerste onderzoeksjaar afgerond. Tijdens een tweede gebruikersgroep die georganiseerd werd in december 2015 in de U-Residence van de Vrije Universiteit Brussel, werd tijd genomen om terug te blikken op dit eerste onderzoeksjaar en vooruit te kijken naar de toekomst. Met dit verslag willen we u graag op de hoogte brengen over het verloop van deze bijeenkomst.

Een 40-tal stakeholders en 15-tal onderzoekers verbonden met het D-SCOPE project woonde deze tweede succesvolle gebruikersgroep bij. U kan volgende presentaties van deze dag downloaden:

  • algemene informatie van het D-SCOPE project en een terugkoppeling naar de kernbesluiten uit de eerste gebruikersgroep van 3 april 2015 (klik hier);
  • kernbevindingen uit de 1e fase van het onderzoek (klik hier);
  • stand van zaken m.b.t. het kwalitatieve luik van het onderzoek (2e fase) (klik hier);
  • presentatie doctoraten van de D-SCOPE onderzoekers – aan de hand van korte en bondige pitch-presentaties (klik hier).

Website GebGr 2015 foto 3

Na de toelichting van de eerste onderzoeksresultaten werd ook gepeild naar de reactie van onze maatschappelijke partners. Om hun stem te laten horen, werden drie rondetafelgesprekken georganiseerd die elk vanuit een specifieke invalshoek onderzoek en praktijk met elkaar trachtten af te stemmen:

  • demonstratie van VitalHealth ‘Keten Informatie Systeem’, dit betreft een ICT-tool voor de detectie en toeleiding van kwetsbare ouderen;
  • resultaten 1e fase: profiel van kwetsbare ouderen, hoe detecteren in de praktijk?;
  • visie op ‘kwetsbaarheid bij ouderen: preventie en ondersteuning’.

Via deze link kan u een verslag van deze gesprekken raadplegen.

Website GebGr 2015 Foto 1 Website Gebrgr 2015 foto 2