EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Studiedag 2018

 

Presentaties:

Inleiding D-SCOPE –

Prof. dr. Eva Dierckx & Prof. dr. Liesbeth De Donder (VUB)

Vitaliteit en kwetsbaarheid in de oudere bevolking: Trends en veranderingen in Nederland –

dr. Cretien van Campen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Nederland

Voorstelling D-SCOPE cahiers
– Beleid – prof. dr. Jan De Lepeleire (KUL)

– Achtergrond en visie – prof. dr. Jos Schols (Universiteit Maastricht)
– Ontwikkeling van de kwetsbaarheidsbalans-vragenlijst – Anne van der Vorst (Universiteit Maastricht)
– Het 6 stappenplan voor preventieve huisbezoeken – Bram Fret & Daan Duppen (VUB)

– Resultaten testgemeenten – Michael Van der Elst (KUL) & Deborah Lambotte (VUB)

Praktisch seminarie 1. D-SCOPE concreet in de praktijk – testgemeente Knokke-Heist, Socialistische Mutualiteiten en Eva Pattyn (UGent)
– Praktisch seminarie 1
– D-SCOPE in Wervik (Socialistische Mutualiteiten)
– Economische kostenberekening

Praktisch seminarie 2. Detectie van kwetsbare ouderen – D-SCOPE, Olivia Vanmechelen (Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg) en Hendrik-Jan Stals (Socialistische Mutualiteiten)
– Praktisch seminarie 2
– Risicoprofielen
– Niet-evidente sleutelfiguren
– D-SCOPE in Brussel (Socialistische Mutualiteiten)
– Vormingstraject D-SCOPE Brussel

Praktisch seminarie 3. Detectie-instrumenten naar kwetsbaarheid – prof. dr. Nico De Witte (HoGent – VUB), prof. dr. Anja Declercq (KUL) en dr. Ellen De Roeck (UA – VUB)
– Praktisch seminarie 3
– BelRAI en de BelRAI Screener
– Comprehensive Frailty Assessment Instrument
– Cognitieve screeningsinstrumenten
– Kwetsbaarheidsbalans-vragenlijst

Panelgesprek – Dr. Cretien van Campen (Sociaal en Cultureel Planbureau, Nederland), Ann Baeyens (raadgever Woonzorg Kabinet Vandeurzen), Nils Vandenweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad), Nikie Maes (Socialistische Mutualiteiten), prof. dr. Dominique Verté (VUB, expert ouderenzorg), prof. dr. Liesbeth De Donder (moderator)