EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Artikels

Wetenschappelijke publicaties:

van der Vorst, A., Zijlstra, G.A.R., De Witte, N., et al. (2018). Het verklaren van verschillen in ervaren kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen: een ‘mixed-method’ onderzoek. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 1-13 (klik hier).

van der Vorst, A., Op het Veld, L.P.M., De Witte, N., et al. (2018). The impact of multidimensional frailty on dependency in activities of daily living and the moderating effects of protective factors. Archives of Gerontology and Geriatrics, 78, 255-260 (klik hier).

van der Vorst, A., Zijlstra, G.A.R., De Witte, N., et al. (2018). Can proxy assessments serve as a first screener for identifying people at risk for multidimensional frailty? European Geriatric Medicine, 9(4), 501-507 (klik hier).

Lambotte, D., De Donder, L., Van Regenmortel, S., et al. (2018). Frailty differences in older adults’ use of informal and formal care. Archives of Gerontology and Geriatrics (klik hier).

De Roeck, E., Dury, S., De Witte, N., et al. (2018). CFAI-Plus: adding cognitive frailty as a new domain in the comprehensive frailty assessment instrument. International journal of geriatric psychiatry, 1-7 (klik hier).

Dury, S., Dierckx, E., van der Vorst, A., et al. (2018). Detecting frail, older adults and identifying their strengths: results of a mixed-methods study. BMC Public Health, 18 (191) (klik hier).

Smetcoren, A.-S., Dury, S., De Donder, L., et al. (2017). Detectie en preventie van kwetsbaarheid: Op zoek naar risicoprofielen voor fysieke, psychische, sociale en omgevingskwetsbaarheid. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 13 (78), 1-11 (klik hier).

Fret, B., Lambotte, D., Van Regenmortel, S., et al. (2017). Socio-Demographic, Socio-Economic and Health Need Differences between Types of Care Use in Community-Dwelling Older Adults. International Journal of Care and Caring, 1(3), 351-366 (klik hier).

van der Vorst, A., Zijlstra, G.A.R., De Witte, N., et al. (2017). Explaining discrepancies in self-reported quality of life in frail older people: a mixed-methods study. BMC Geriatrics 17(1) (klik hier).

Smetcoren, A.-S., Dury, S., De Donder, L., & Dierckx, E. (2017). D-SCOPE: naar een positieve kijk op preventie bij kwetsbare ouderen. Geron 19(1), 35-38 (klik hier).

Duppen, D., Van der Elst, M., Dury, S., et al. (2017). The social environment’s relationship with frailty: Evidence from existing studies. Journal of Applied Gerontology (klik hier).

van der Vorst, A., Zijlstra, G.A.R., De Witte, N., et al. (2016). Limitations in activities of daily living in community-dwelling people aged 75 and over: A systematic literature review of risk and protective factors. PLOS ONE 12 (1): e0170849 (klik hier).

Dury, S., De Roeck, E., Duppen, D., et al. (2016). Identifying frailty risk profiles of home-dwelling older people: focus on sociodemographic and socioeconomic characteristics. Aging & Mental Health, published online before print (klik hier).

Publicaties vakbladen:

In 2018 werd het artikel ‘Preventie van kwetsbaarheid bij ouderen’ gepubliceerd in Actueel, naar aanleiding van de resultaten van de derde fase (klik hier).

In 2017 werd een artikel gepubliceerd in Actueel naar aanleiding van de resultaten van de 2e fase van het D-SCOPE project: ‘Nood aan een positieve kijk op ouderen in een kwetsbare situatie’ (klik hier).

In 2016 werd een artikel gepubliceerd in Actueel (3-maandelijks tijdschrift Vlaamse Ouderenraad) naar aanleiding van de resultaten van de 1e fase van het D-SCOPE project: ‘Naar een andere kijk op kwetsbaarheid bij ouderen’ (klik hier).

Andere:

Cover

In het kader van het D-SCOPE project hebben masterstudenten Agogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel een boek geschreven, getiteld ‘D-SCOPE naar een brede kijk op kwetsbaarheid bij ouderen’. In het boek behandelen ze de verschillende domeinen van kwetsbaarheid en zoomen ze in op ‘balancerende factoren’ die ervoor zorgen dat een oudere, ondanks zijn of haar kwetsbaarheid, toch een goede levenskwaliteit, gevoel van zingeving of autonomie ervaart. De verschillende thema’s worden steeds vanuit de literatuur toegelicht, maar daarnaast worden ook getuigenissen van ouderen en experts gepresenteerd. Tot slot worden er bij elk onderdeel interessante rapporten alsook projecten opgesomd ter inspiratie voor wie op zoek is naar meer. Je kan de publicatie hier downloaden. Daarnaast kan elke organisatie een gratis exemplaar aanvragen. Interesse? Neem contact met ons op.