EN - NL
A+ A-
Categories Menu

De vijf D-SCOPE cahiers

In progress..

Cahier 1 – Achtergrond en visie

Cahier 2 – Het 6 stappenplan voor preventieve huisbezoeken

Cahier 3 – De kwetsbaarheidsbalansvragenlijst

Cahier 4 – Resultaten van de testgemeenten

Cahier 5 – Linken met recente beleidsevoluties en kostenschatting

 

De vijf D-SCOPE cahiers – Bijlagen

  • D-SCOPE vragenlijst (NL)
  • D-SCOPE vragenlijst (FR)
  • Antwoordkaarten (NL)
  • Antwoordkaarten (FR)
  • Aankondigingsbrief van het preventieve huisbezoek voor de oudere
  • Meldingsbrief gericht aan de huisarts/zorgverstrekkers/mantelzorger van de oudere
  • Meldingsbrief wanneer de oudere na 3 pogingen niet thuis was
  • Invulformulier sleutelfiguren
  • Rekruteringsbrief vrijwilligers
  • Geheimhoudingsovereenkomst vrijwilligers (GDPR)