EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Over Het Project

Het IWT-SBO project D-SCOPE (voluit: Detection – Support and Care for Older People: Prevention and Empowerment) is een multidisciplinair onderzoeksproject en wordt gefinancierd met de steun van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie iwt_logozondertekst_300dpi. Dit project heeft een looptijd van vier jaar (2015 – 2018) en gaat na hoe men ouderen de mogelijkheid kan bieden om, indien mogelijk en wenselijk, kwaliteitsvol oud te worden in de eigen woonomgeving. De focus van het project ligt op preventie van kwetsbaarheid bij ouderen en het ondersteunen van ouderen, (kwetsbare) mantelzorgers en de sociale omgeving.

D-SCOPE heeft een maatschappelijke finaliteit waarin twee grote hoofddoelstellingen vervat zitten:

  • Ontwikkelen van een adequaat detectie- en meetinstrument om de kwetsbaarheidsbalans van ouderen te meten die in staat stelt preventief en proactief te handelen.
  • Testen van adequate preventieve interventies en hulpmiddelen die kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en sociale omgeving versterken of hen naar de gepaste formele hulp en ondersteuning toeleiden om zo hun kwetsbaarheid te stabiliseren of de negatieve gevolgen ervan uit te stellen.