EN - NL
A+ A-
Categories Menu

Nieuwsbrief Februari 2017

D-SCOPE?

D-SCOPE is het IWT-project dat onderzoek doet naar gerichte detectie van kwetsbare ouderen in hun lokale omgeving.

 D-SCOPE fase 2: Resultaten

121 ouderen in Vlaanderen en Brussel werden uitgebreid bevraagd via een kwalitatief interview. De interviews met ouderen tonen aan dat kwetsbaarheid vaak verder gaat dan louter fysieke kwetsbaarheid, zo worden ook cognitieve, sociale, psychische en omgevingskwetsbaarheid aangehaald. Daarnaast is het ook belangrijk om een positieve kijk te behouden op ouderen in een kwetsbare situatie. Een aantal hoofdconclusies uit de tweede fase:

  1. Ook kwetsbare ouderen kunnen over een goede levenskwaliteit beschikken, de regie over het eigen leven bewaren en zin hebben in het leven. Belangrijk volgens de respondenten hierbij is om te kunnen genieten van de kleine dingen in het leven.
  2. Om meer aandacht te hebben voor de sterktes van ouderen en de nabije omgeving is het belangrijk om zogenaamde balancerende factoren in kaart te brengen. Dit zijn namelijk factoren die ervoor kunnen zorgen dat ouderen ‘succesvol’ omgaan met hun kwetsbaarheid. Deze balancerende factoren kunnen zich zowel op individueel niveau (vb. copingstrategie) als op omgevingsniveau (vb. sociaal netwerk) bevinden. De kwetsbaarheidsbalans kan positief zijn wanneer de balancerende factoren sterker zijn dan de kwetsbaarheid, maar kan ook negatief zijn wanneer de balancerende factoren niet voldoende zijn om succesvol om te gaan met kwetsbaarheid.
  3. Sommige levensgebeurtenissen kunnen aanleiding geven dat een ouder persoon in een kwetsbare situatie terecht komt (vb. verliezen van partner). Anderzijds kunnen bepaalde levensgebeurtenissen ook voor een positieve kanteling zorgen (vb. geboorte kleinkind).

Gebruikers_plenair kopie

3e Gebruikersdag Oktober 2016

Om het tweede onderzoeksjaar af te sluiten werd een 3e gebruikersdag georganiseerd in 2016. Naast de bekendmaking van de resultaten van de 2e fase werd ook blik geworpen op de toekomst. Begin 2017 starten we binnen D-SCOPE met de derde fase waarbij we onderzoek zullen voeren naar detectie van kwetsbare ouderen in drie gemeenten in Vlaanderen (Gent, Tienen, Knokke-Heist). Tijdens deze bijeenkomst werd gepeild naar de reactie van onze maatschappelijke partners. Om hun stem te laten horen, werden twee rondetafelgesprekken georganiseerd die elk vanuit een specifieke invalshoek onderzoek en praktijk met elkaar trachtten af te stemmen.  Alle presentaties en verslagen van deze studienamiddag zijn te vinden op onze website (klik hier).

Meer lezen?

Een artikel met resultaten uit fase 2 staat in Actueel, het informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad:, ‘Nood aan een positieve kijk op ouderen in een kwetsbare situatie’ (klik hier).

Duppen, D., Van der Elst, M. C. J., Dury, S., Lambotte, D., De Donder, L. & D-SCOPE. (2017). The Social Environment’s Relationship With Frailty Evidence From Existing Studies. Journal of Applied Gerontology, published online before print (klik hier).

van der Vorst A, Zijlstra GAR, De Witte N, Duppen D, Stuck AE, Kempen GIJM, Schols, JMGA, & D-SCOPE consortium. (2016) Limitations in Activities of Daily Living in Community-Dwelling People Aged 75 and Over: A Systematic Literature Review of Risk and Protective Factors. PLoS ONE 11(10): e0165127 (klik hier).

Wist je dat?

De onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies behoorde tot de finalisten voor de ‘European Foundation Award for Responsible Research & Innovation’ 2016 (EFARRI). Die nominatie hebben ze te danken aan de manier waarop ze onderzoek afstemmen op maatschappelijke noden, maar ook omdat ze ouderen zelf een actieve rol geven in het onderzoek. Tijdens de uitreiking eind november kon BAS de EFARRI-award ter waarde van 20.000€ helaas niet binnenhalen, maar genomineerd worden uit ruim 200 inzendingen is al een prestatie op zich (meer informatie).

Daan

Onderzoeker in de spotlight

Daan Duppen (Vrije Universiteit Brussel) gaat in zijn onderzoek na welke relatie er is tussen de sociale omgeving en kwetsbaarheid op latere leeftijd. De sociale omgeving wordt het best gezien als een geheel van verschillende dimensies. Het gaat niet enkel over het hebben van sociale netwerken, maar bijvoorbeeld ook over het deelnemen aan activiteiten en betrokken zijn met wat er in de buurt gebeurt. In zijn onderzoek wordt dan ook gekeken welke specifieke dimensies van de sociale omgeving een rol hebben met kwetsbaarheid.

In een literatuurstudie werd aangetoond dat buurtfactoren zoals buurtachterstelling een relatie hebben met kwetsbaarheid. Een positieve buurtervaring (vb. veiligheid, graag in de buurt wonen) en participatie of het deelnemen aan activiteiten zorgen voor minder kwetsbaarheid. In een tweede studie werd gekeken naar de relatie tussen zingeving en kwetsbaarheid. 56 sociaal kwetsbare ouderen gaven in interviews aan dat zij nog zingeving ervaren ondanks hun kwetsbaarheid. Voor deze studie werd samengewerkt met prof. dr. Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In een derde studie werd aangetoond dat er een relatie is tussen participatie en kwetsbaarheid. We vonden dat deze ouderen op verschillende manieren participeren en ondanks dat zij aangeven zelf kwetsbaar te zijn, ook anderen nog helpen.

In de toekomst zal Daan zich verder toeleggen op de relatie tussen de sociale omgeving en verschillende dimensies van kwetsbaarheid. Meer info over Daan zijn werk? Neem dan zeker contact op!